namibia dating service - Posh dating2 com

(Pierce the paper with a pencil.) 2) Dumuro ka ng papel sa pamamagitan ng lapis.(You pierce the paper with a pencil.) Word: duro2 Active Verb: magduro Passive Verb: iduro English Definition: (verb) to pierce, to prick, penetrate something with a pointed instrument Examples: 1) Magduro ka ng bola at gamitin mo ang pako.

It was being given for the only daughter of a wealthy politician(as if there were any non-wealthy ones!

) Angie had happily invited herself to the affair, carefully dressing in her best for the special occasion!

(Give a child a wide-eye stare if you want to tell him you are angry.) 1) Magdisisyon ka na bukas kung sasama ka o hindi.

(You decide by tomorrow if you are coming or not.) 2) Disisyunan mo ang tungkol sa pagpapautang na pera sa iyong mga kapatid.

(Maria looked out of the window while someone was serenading.) 2) Dinungaw ni Maria ang naghaharana.

(Maria looked at the one serenading from the window.) See a picture Word: dura3 Active Verb: mangdura Passive Verb: duraan English Definition: (verb) to spit at something Examples: 1) Huwag kang magdura ng kapwa.

1) Huwag kang mangdamay ng ibang tao sa iyong kalokohan.

(Don't involve others in your misadventures.) 2) Huwag mong idamay ang aking mga kaibigan sa usapan.

(You give joy to other people.) Kaligyahan ang idulot mo sa akin.

(Give me joy.) Word: dungaw Active Verb: dumungaw Passive Verb: dungawin English Definition: (verb) to look out of the window, to look out at somebody from the window L2 Definition: Notes: Examples: 1) Dumungaw si Maria sa bintana habang may naghaharana.

Some names, times, places and some facts have been altered.

Tags: , ,