Dating obmedzeniami z

In March 2010, to mark the 15th anniversary of the declaration and platform for action adopted at the Beijing UN World Conference on Women and the 30th anniversary of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Commission adopted the Women’s Charter5, in which the Commission renewed its commitment to gender equality and to strengthening the gender perspective in all its policies.

dating obmedzeniami z-25

App užívatelia vkladať obrázky neznámych kvetín a rastlín, na ktoré narážajú, a potom skutoční ľudia pracovať na identifikáciu fotografií.

Po dosť ID hlasy sú zadaná, foto e-mailom alebo plagát tweeted s jeho identifikáciou."Plant a flower ID je jedným z tých úloh, ktoré ľudia sú oveľa lepšie ako počítače." hovorí John Ellis, služba zakladateľ.

After enough ID votes are entered, the photo poster is emailed or tweeted with the identification."Plant and flower ID is one of those tasks that humans are MUCH better at than computers." says John Ellis, the service's founder.

"For example the automated Leaf Snap app was developed by some of the world's best image processing experts BUT -- the app is limited to trees --- only trees in the northeast United States-- requires the user to tape a leaf flat to a paper-- and even with these restrictions has a high failure rate.""While image processing excels at applications having a limited universe of possible matches (like the OCR used to turn scanned documents into text) it fails when there are millions of possible matches.

The app is the world’s first dedicated to crowd-sourced plant identification.

It brings a virtual community of plant and flower experts to any android mobile device.

Prináša virtuálne spoločenstvá rastlín a kvetín odborníkov na akékoľvek zariadenie so systémom Android mobile.

Aplikácia nie je sprievodca poľa a nevyžaduje žiadne predbežné znalosti rastlín.

The same Article provides that it is also important to ensure equilibrium and the natural development of prices and trade on the rice market and, furthermore, to take into account the economic aspect of the proposed exports and the need to avoid disturbances of the Community market with limits resulting from agreements concluded in accordance with Article 300 of the Treaty. zdôrazňuje, že práva na dôchodok sú oveľa nižšie pre ženy ako pre mužov, z dôvodu ich obmedzenej účasti na trhu práce, a že niektoré štáty vytvárajú vlastné príslušné režimy, ktoré poskytujú práva na dôchodok za obdobie, ktoré ženy strávili výchovou detí alebo opaterou starých alebo postihnutých závislých osôb, M.

keďže, zatiaľčoúčinná a zodpovedná integrácia prisťahovalcov na trhu práce a do spoločnosti je jedným z kľúčových faktorov, ktorý umožňuje dosiahnutie lisabonských cieľov, rodové hľadisko v integračných politikách výrazne chýba, čo bráni plnému využitiu potenciálu prisťahovalkýň na trhu práce L.

Flóra je tak rozmanitá, že jednoducho nie je dobrou voľbou pre spracovanie obrazu.

Tags: , ,