Cache hafe6oawbcij dating

Documentul a fost publicat la începutul anului 1968, autorii au fost onorați de către IBM, munca lor a fost acceptată și ulterior îmbunătățită, și "cache" a devenit în scurt timp un termen standard folosit în literatura de specialitate (informatică).Un cache este un bloc de memorie folosit pentru stocarea temporară a datelor ce foarte probabil vor fi utilizate din nou.

cache hafe6oawbcij dating-40

"), If(c),c=c.inner HTML);var d=document.create Element("template");if("content"in d)d.inner HTML=c,d=d.content;elsec=document.create Tree Walker(d, Node Filter.

new Weak Map:new Mf;e=Node();)d.clear&&d.clear();a=b}else a=ve("SPAN");00);function vh(a) ;function Gh() z(Gh,ch); Gh.prototype[kg]=! Gd=ea(0);Event Listener=function(a,b,c,d);n.remove Event Listener=function(a,b,c,d);n.

Cu alte cuvinte, un cache este o arie temporară de stocare unde datele utilizate în mod frecvent pot fi depozitate pentru un acces rapid la acestea.

Odată ce datele sunt stocate în cache, în viitor vor fi luate de aici și utilizate decât să se încerce readucerea datelor originale sau recalcularea acestora, astfel încât timpul mediu de acces este mai mic.

Situația alternativă este cunoscută drept rateu de cache, când cacheul este consultat dar găsit a nu conține acea bucată de dată cu eticheta căutată.

Frântura de dată adusă din rezerva locală în timpul gestionării rateului este în mod obișnuit inserată în cache, pregătită pentru următoarea accesare.

Această situație este cunoscută drept o lovitură de cache.

Deci, de exemplu, un program de navigare pe internet ar putea căuta prin cacheul său local pe disc să vadă dacă are o copie locală a conținutului paginii web de la o anumită adresă URL.

UCP-ul și hardiscul utilizează în mod frecvent un cache, precum și navigatoarele și serverele de internet.

Tags: , ,